Auditas

Auditas būtina kiekvienos įmonės kontrolės procedūrų dalis, kai įmonė siekia įgyti klientų ir partnerių pasitikėjimą, užtikrinti veiksmingą įmonės valdymą. Auditorius kaip nepriklausomas ekspertas vertina ar bendrovės parengtos finansinės ataskaitos rodo tikrą ir teisingą įmonės veiklos būklę. Audito metu stengiamės įsigilinti ir rasti įmonės veiklos trūkumus, teikti pasiūlymus bei rekomendacijas kaip juos pašalinti, kaip tobulinti apskaitos sistemą. Auditą atliekame vadovaudamiesi tarptautiniais ir nacionaliniais audito standartais. Mūsų teikiamos paslaugos apima:

  • Finansinės atskaitomybės auditas;
  • Vidaus auditas ir kitos su vidaus kontrole susijusios paslaugos;
  • ES struktūrinių fondų, kitų specialiųjų fondų finansuojamų projektų ar paramos lėšų panaudojimo auditas ir konsultavimas su tuo susijusiais klausimais;
  • Akcinių bendrovių reorganizavimo sąlygų vertinimas;
  • Terminai patikrinimai pagal kliento poreikius įskaitant ir mokesčių paskaičiavimų patikrinimus.

 

Kainos

Paslaugų kaina yra nustatoma individualiai ir priklauso nuo veiklos pobūdžio, dokumentų kiekio, darbuotojų skaičiaus, ataskaitų ar konsultacijų kiekio. Mes visada randame geriausią ir priimtiniausią paslaugų kainos sprendimą klientui.