Įmonių steigimas

UAB „A&A apskaita” Steigia naujas įmones patraukliomis kainomis. Visas steigimo procedūras atliekame greitai ir klientams patogiausiu būdu. Ruošiame įmonių steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus, steigimo aktus ar sutartis) įvairių teisinių formų įmonių steigimui:

 • AB – akcinė bendrovė
 • UAB – uždaroji akcinė bendrovė
 • IĮ – individuali įmonė
 • VŠĮ – viešoji įstaiga
 • TŪB – tikroji ūkinė bendrija
 • KŪB – komanditinė ūkinė bendrija
 • taip pat įvairiems fondams, klubams, bendrijoms, asociacijoms ir kt.

 

Jūsų pageidavimu atliksime visas steigimo procedūras – paruošime steigimo dokumentus, pateiksime juos tvirtinti notarui, įregistruosime Juridinių asmenų registre. Jeigu Jums tinka standartiniai įmonės steigimo dokumentai (steigimo aktas arba sutartis, įstatai arba nuostatai), galite pasirinkti registruoti standartinę įmonę. Tam Jums reikės sertifikuoto elektroninio parašo, nuosavų patalpų įmonės registracijos (buveinės) adresui arba patalpų savininko sutikimo (tuo atveju ir patalpų savininkas turi turėti sertifikuotą elektroninį parašą). Sertifikuotas elektroninis parašas kainuoja nemažai (šiuo metu apie 150 Lt), taip pat nelengva gauti registracijos adresą, jeigu neturite nuosavų patalpų. Todėl UAB „A&A apskaita” siūlo, steigiant naują įmonę elektroniniu būdu, pasinaudoti mums priklausančiu patalpų adresu bei sertifikuotu elektroniniu parašu.

Kiekvienam klientui patarsime kokią įmonės teisinę formą pasirinkti planuojamo verslo atveju.

Konsultuosime mokesčių sistemos ir kitais klausimais.

Naujos įmonės steigimo dokumentus paruošime NEMOKAMAI visiems, pasirašantiems 12-os mėnesių buhalterinės apskaitos paslaugų sutartį su UAB „A&A apskaita”.

 

Steigiant standartinę UAB (užrdarąją akcinę bendrovę) yra reikalingi šie pagrindiniai reikalavimai bei veiksmai:

 

1. Steigiama UAB, steigėjas – vienas fizinis asmuo.
(steigėjas atvyksta į Lietuvą)

Reikalingi dokumentai:

 • Steigėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas);
 • Pažyma apie laikiną pavadinimo įtraukimą JAR;
 • patalpos (Lietuvos Respublikoje) savininko sutikimas dėl bendrovės buveinės registravimo;
 • pažyma (išrašas) apie kaupiamojo sąskaitoje esančias lėšas, skirtas įstatinio kapitalo formavimui;
 • Steigėjo pasirašyti bendrovės steigimo dokumentai (steigimo aktas, įstatai).

Steigėjas, atvykęs į UAB „A&A apskaita” biurą Kaune:

    pasirašo steigiamos bendrovės steigimo aktą;
    pasirašo steigiamos bendrovės įstatus;

Steigėjas arba įgaliotas asmuo:

•    atidaro steigiamos bendrovės kaupiamąją sąskaitą pasirinktame banke;
•    įneša pinigines lėšas įstatinio kapitalo formavimui – ne mažiau, kaip 10 000 Lt;
•    gauna banko pažymą (išrašą) apie sąskaitoje esančias lėšas, skirtas įstatinio kapitalo formavimui;
•    gauna patalpų savinimo sutikimą įregistruoti bendrovę numatytu adresu;
•    notaro biure pasirašo nustatytos formos JAR prašymą;
•    VĮ Registrų centre pateikia dokumentus bendrovės registravimui;
•    Įmonėje užsako bendrovės antspaudą;
•    VĮ Registrų centre atsiima įregistruotus bendrovės dokumentus (registravimo pažymėjimą, įstatus);
•    Pateikus registracijos dokumentus atsiima bendrovės antspaudą.

Atlikus šiuos veiksmus bendrovė gali pradėti dirbti. Visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės privalo paskirti bei įdarbinti vadovą bei samdyti buhalterę arba sudaryti su buhalterinės apskaitos paslaugų įmone.

 

2. Steigiama UAB, steigėjas – vienas fizinis asmuo.
(steigėjas neatvyksta į Lietuvą, veikia įgaliotas atstovas)

 • Steigėjas atsiunčia įgaliojimą, patvirtintą notaro, su apostile, kuriame detaliai įgaliotiniui nurodomi steigimo veiksmai: įsteigti uždarąją akcinę bendrovę, nurodomas jos pavadinimas, įstatinio kapitalo dydis, akcijų kiekis ir nominali vertė, buveinės registracijos adresas, bendrovės organai, valdymo organo direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo data), gyvenamoji vieta, suteikiami įgaliojimai pasirašyti steigimo dokumentus (steigimo aktą, įstatus), atstovauti banke dėl bendrovės kaupiamosios sąskaitos atidarymo, piniginių lėšų, skirtų įstatinio kapitalo suformavimui, įnešimas į kaupiamąją sąskaitą, įgaliojimai atstovauti VĮ Registrų centre, notaro biure, įregistruoti bendrovę, pasirašyti, pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su bendrovės teisine registracija, taip pat užsakyti bei atsiimti bendrovės antspaudą (įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą).
 • Įgaliotas atstovas pasirašo ir priduoda visus dokumentus, išima reikalingas pažymas bei atlieka visus veiksmus, reikalingus įsteigti bendrovę, išskyrus:
 • Steigėjas įneša pinigines lėšas įstatinio kapitalo formavimui – ne mažiau, kaip 10 000 Lt;
 • Įgaliotas atstovas atsiima įmonės dokumentus su anspaudu ir sutartu būdu perduoda Steigėjui.
 • Atlikus šiuos veiksmus bendrovė gali pradėti dirbti. Visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės privalo paskirti bei įdarbinti vadovą bei samdyti buhalterę arba sudaryti su buhalterinės apskaitos paslaugų įmone.

Pastabos:

 • UAB įregistravimas Lietuvoje užtrunka 5-10 dienų;
 • Paskyrus/pakeitus bendrovės vadovą pirmąsias operacijas Lietuvos bankuose turi atlikti pats bendrovės direktorius (atstovavimas pagal įgaliojimą negalimas);
 • UAB įregistravimas į pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtojų registrą užtrunka papildomai 5-10 dienų.

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus juridinio asmens – uždarosios akcinės bendrovės steigimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404369 (lietuvių k.),

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404614 (anglų k.)
bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=403342 (lietuvių k.)

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.susije_l?p_id=363813&;p_rys_id=14 (rusų k.)

 

3. Alternatyva ilgokai užtrunkančiam bendrovės steigimo procesui yra jau įsteigtos naujos įmonės akcijų pirkimas-pardavimas

Akcijų pirkėjas paskambinęs ir atvykęs į „A&A apskaita”  biurą Kaune:

 • pasirašo bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį (bendrovės naujos, nevykdžiusios jokios veiklos);
 • paskiria įsigytos bendrovės naują vadovą, užpildo paruoštas JAR formas;
 • pagal priėmimo-perdavimo aktą perima bendrovės dokumentus ir turtą;
 • įgalioja „A&A apskaita” informuoti VĮ Registrų centrą apie bendrovės akcininkų bei vadovo pasikeitimus.

Atlikus šiuos veiksmus bendrovė gali pradėti dirbti. Visos Lietuvoje veiklą vykdančios įmonės privalo paskirti bei įdarbinti vadovą bei samdyti buhalterę arba sudaryti su buhalterinės apskaitos paslaugų įmone.

Norite negaišdami laiko nusipirkti pilnai paruoštą darbui UAB, susisiekite su mumis ir mes pasiūlysime jums tinkamiausią variantą.