Konsultacijos

Tinkamas verslo valdymas s?lygoja verslo s?km?. ?sitvirtinti rinkoje ir pralenkti konkurentus jums pad?sime patardami iais klausimais:

  • ?moni? steigimo;
  • Apskaitos tvarkymo;
  • Audito;
  • ?moni? teis?s;
  • Organizacin?s strukt?ros pertvarkymo;
  • ?mon?s kat? mainimo;
  • Vidaus kontrol?s diagnostikos, projektavimo ir diegimo;
  • Finansini? sistem?, program?, informacini? valdymo sistem?, projektavimas ir diegimas;
  • Jums pageidaujant, atvyksime pas jus ir konsultuosime, apskaitos, audito ar teis?s klausimais.